Associació de Rugby Ciutat de Lleida

Tenim el plaer de comunicar-vos que hem creat l’Associació de Rugby Ciutat de Lleida.

Aquesta Associació té l’objectiu bàsic de fomentar, desenvolupar i afavorir la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva i, més en concret, de la pràctica del rugby a la ciutat de Lleida.

Per tal de que aquesta Associació pugui complir aquest objectiu, us animem a que us feu socis. Com a tals, tindreu el dret, entre d'altres de:

a) Participar amb veu i vot a l'assemblea general.
b) Ser elector/a i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l'entitat, d’acord amb els estatuts.
c) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l'entitat.
d) D'ésser informades de la marxa de l'associació.

A canvi, tan sols us demanem que pagueu una quota anual de 20 €.

Si us interessa i voleu colaborar amb aquesta iniciativa, tan sols heu de sol·licitar la vostra admissió, presentant la butlleta de sol·licitud de soci a algun membre de la junta directiva o enviant-la per e-mail.

Qualsevol dubte, ens teniu a la vostra disposició a l'adreça arcll@gmail.com

Rebeu una cordial salutació,

Carme Peralta